Thiết Hàn
cleaning bang keo cong nghiep Material thermal Amtech Nối cuốnMT Electroloy cuon lau khuon in
Chất tẩy rửa PCB (PCB cleaning), khuôn in(Stencil), Reflow, frame của Inventec- Pháp.
Dung môi làm sach và gốc nước, sản phẩm không độc hại và thân thiện môi trường.