Thiết Hàn
Material Solder Paste Solder Wire solder bar Clean coating cleanroom bang keo cong nghiep cuon lau khuon in Nối cuốnMT thermal
New

Dung dịch làm sạch và bảo trì reflow Oven, Promoclean Oven 4

Mã: Promoclean Oven 4

Dung dịch làm sạch và bảo trì Reflow Oven, wave sytem-  Promoclean Oven 4, Inventec- Pháp

Cty TH nhà phân phối các sản phẩm Inventec tại Việt Nam.

PROMOCLEAN  OVEN 4 làmột giải pháp gốc nước được xây dựng để loại bỏ tất cả các loại dư lượng cặn bảcòn lại trên các bộ phận lò hàn (reflow ovens), ngón tay băng tải trong thiết bịhàn sóng và vật đỡ . Chỉ sử dụng bằng tay.

Dễ bảo trì là một xem xét quan trọng để giảm chi phí thiết bịcho chủ sở hửu.  PROMOCLEAN OVEN 4 cung cấp một khả năng làm sạch tuyệt vờigóp phần đẩy nhanh quá trình làm sạch bảo trì, giúp giảm thời gian ngừng hoạt độngcủa thiết bị và mất sản xuất.

Inventec cleaner Promoclean Oven 4

SPECIFICATIONS

Aspect

Yellow

Visual

Density at 20°C

0,97 ± 0,01 g/ml

MO 0810

pH of pure product

11,3 ± 0,5

MO 0710

pH of product at 1 %

10,1 ± 0,5

MO 0710

Flash point

none

-


CHARACTERISTICS

PROMOCLEANTM OVEN N° 4 is a clear yellow liquid that containsno aromatic components or chlorinated solvent.


PROMOCLEANTM OVEN N° 4 contains no EDTA and no phosphate. Itis a low VOC and non flammable product.


Solubility in water

total

Solubility in solvent

non soluble

 PACKAGING

 PROCESSPARAMETERS

PROMOCLEANTM OVENN°4 is ready to use in a very economical spray bottle.

PROMOCLEANTM OVEN N°4 can beused to replace petroleum-based and chlorinated solvents for totally safedissolution of flux and solder pastes residues.

 Product may be applied manually with a cloth (must bewiped off), sprayed on or used in an ultrasonic immersion tank.

HSE

Referto the product safety data sheet before use. No R nor S sentence.

No issues when used as recommende