Thiết Hàn
solder bar solder paste cleaning bang keo cong nghiep Material thermal Nối cuốnMT solder wire cuon lau khuon in

PCB cleaning Topklean EL-60

Mã: Topklean EL-60

Dung dịch làm sạch chất trợ hàn (flux) và các chất cặn bả, dơ bẩn khác cho sản xuất lắp ráp điện tử 
Topklean EL-60 , nhà sản xuất Inventec- Pháp

Cty TH nhà phân phối các sản phẩm Inventec tại Việt Nam.  • TOPKLEANTM EL-60 đã được phát triển đặc biệt để loại bỏ cặn bả chất trợ hàn (flux) dư lại và các chất gây ô nhiễm không mong muốn từ các bảng mạch in được lắp ráp trong ngành công nghiệp điện tử.
  • TOPKLEANTM EL-60 là chất làm sạch không màu và không mùi. Nó dựa trên dung môi oxy.
  • TOPKLEANTM EL-60 dễ dàng làm sạch kem thiếc hàn và keo dính chưa lưu hóa từ khuôn in SMT và bảng mạch in lỗi