Thiết Hàn
cleaning bang keo cong nghiep Material thermal Nối cuốnMT Electroloy cuon lau khuon in
Thiếc hàn dạng kem- solder paste Inventec và Indosolder

Cty TH nhà phân phối các sản phẩm Inventec tại thị trường ViệtNam