Thiết Hàn
solder bar solder paste cleaning bang keo cong nghiep Material thermal Nối cuốnMT solder wire cuon lau khuon in

Thiếc dây không chì LF307W

Mã: LF-307W

TH là nhà phân phối sản phẩm chính hãng tại thị trường VN.

Sản phẩm được nhập từ Singapore- Made In Singapore.
Thiếc hàn dạng dây thành phần hợp chất Sn96.5% Ag3.0 Cu0.5%
   + Nhà sản xuất Electroloy - Singapore
   + Không chì
   + Nhiệt độ nóng chảy 217ºC - 219ºC
   + Kiểu Flux EM#26
   + Thành phần flux 2.00%
   + Đóng gói 500g/cuộn.
   + Kích thước : 
      -0.4mm
      -0.5mm
      -0.6mm
      -0.8mm
      -1.0mm
      -1.2mm
CHEMICAL COMPOSITION OF ALLOY
Elements     Specification(%wt/wt)
Tin     Sn      Remiander
Lead    Pb     Max 0.050
Aluminium     Al     Max 0.005
Antimony     Sb     Max 0.050
Arsenic      As     Max 0.030
Bismuth     Bi     Max 0.050
Copper      Cu     0.4 – 0.6
Iron     Fe     Max 0.010
Zinc     Zn     Max 0.003
Cadmium     Cd     Max 0.002
Silver     Ag    2.8 - 3.2
Nickel     Ni     Max 0.010
Indium     In     Max 0.050
Gold     Au     Max 0.050

Sản phẩm cùng loại