Thiết Hàn
solder bar solder paste cleaning bang keo cong nghiep Material thermal Nối cuốnMT solder wire cuon lau khuon in

Thiếc hàn dạng kem không chì Ecorel free 007-15 syring- Inventec

Mã: Ecorel free 007-15 syring

Thiếc hàn dạng kem không chì Ecorel free 007-15, Sn 99.3/Cu0.7, Syring
TH là nhà phân phối sản phẩm chính hãng Inventec tại thị trường VN

Inventec Solder paste Ecorel free 007-15, Sn 99.3/Cu0.7, Syring
Thành phần hợp kim : Sn99.3/Cu0.7
No-Clean
Type: 3,4,5
Nhiệt độ nóng chảy: 217-220oC
Đóng gói: 100g/ syring