Thiết Hàn
Material Solder Paste Solder Wire solder bar Clean coating cleanroom bang keo cong nghiep cuon lau khuon in Nối cuốnMT thermal

Thiếc hàn dạng kem không chì Ecorel free 007-15 syring- Inventec

Mã: Ecorel free 007-15 syring

Thiếc hàn dạng kem không chì Ecorel free 007-15, Sn 99.3/Cu0.7, Syring
TH là nhà phân phối sản phẩm chính hãng Inventec tại thị trường VN

Inventec Solder paste Ecorel free 007-15, Sn 99.3/Cu0.7, Syring
Thành phần hợp kim : Sn99.3/Cu0.7
No-Clean
Type: 3,4,5
Nhiệt độ nóng chảy: 217-220oC
Đóng gói: 100g/ syring