Thiết Hàn
cleaning bang keo cong nghiep Material thermal Amtech Nối cuốnMT Electroloy cuon lau khuon in
Thiếc hàn dây Amtech- USA và Electroloy- Singapore
TH là nhà phân phối tại thị trường Việt Nam