Thiết Hàn
cleaning bang keo cong nghiep Material thermal Amtech Nối cuốnMT Electroloy cuon lau khuon in
Hot

Thiếc hàn dây Electroloy không chì Sn99.3 Cu0.7

Mã: LF-303W Sn99.3 Cu0.7 Electroloy

Sản phẩm được nhập từ Malaysia- Made In malaysia
Thiếc hàn dạng dây thành phần hợp chất Sn99.3% Cu0.7%
   + Nhà sản xuất Electroloy -  Singapore
   + Không chì
   + Nhiệt độ nóng chảy 227ºC 
   + Kiểu Flux EM#26
   + Thành phần flux 2.00%
   + Đóng gói: 1kg/cuộn.
   + Kích thước : 
 -0.4mm
 -0.5mm
 -0.6mm
 -0.8mm
 -1.0mm
 -1.2mm
CHEMICAL COMPOSITION OF ALLOY
Elements     Specification(%wt/wt)
Tin     Sn      Remiander
Lead    Pb     Max 0.050
Aluminium     Al     Max 0.005
Antimony     Sb     Max 0.050
Arsenic      As     Max 0.030
Bismuth     Bi     Max 0.050
Copper      Cu     0.6 – 0.8
Iron     Fe     Max 0.010
Zinc     Zn     Max 0.003
Cadmium     Cd     Max 0.002
Silver     Ag    Max 0.050
Nickel     Ni     Max 0.010
Indium     In     Max 0.050
Gold     Au     Max 0.050