Thiết Hàn
cleaning bang keo cong nghiep Material thermal Amtech Nối cuốnMT Electroloy cuon lau khuon in
New

Thiếc hàn dây Electroloy có chì Sn63 Pb37

Mã: Wire Sn63 Pb37 Electroloy

TH là nhà phân phối sản phẩm chính hãng tại thị trường VN.

Sản phẩm được nhập từ Singapore- Made In Singapore.
Thiếc hàn dạng dây thành phần hợp chất Sn63% Pb37%
   + Nhà sản xuất Electroloy
   + Có chì
   + Nhiệt độ nóng chảy 183ºc
   + Thành phần Flux 1.7%
   + Kiểu Plux EM#26
   + Đóng gói 500g/cuộn
Kích thước : 
   -0.4mm
   -0.5mm
   -0.6mm
   -0.8mm
   -1.0mm
   -1.2mm