Thiết Hàn
cleaning bang keo cong nghiep Material thermal Amtech Nối cuốnMT Electroloy cuon lau khuon in

Thiếc hàn dây Electroloy không chì Sn99 Ag0.3 Cu0.7 Bi

Mã: LF-315XW Sn99 Ag0.3 Cu0.7 Bi Electroloy

TH là nhà phân phối sản phẩm chính hãng tại thị trường VN.

Sản phẩm được nhập từ Singapore- Made In Singapore.
Thiếc hàn dạng dây
   - Nhà sản xuất Electroloy -  Singapore
   - Không chì
   - Không cần làm sạch
   - Thành phần hợp chất Sn96.5% Ag3.0% Cu0.5%, Bi
   - Nhiệt độ nóng chảy 216-228ºC
   - Kiểu Flux EM#26
   - Thành phân flux 3.00%
   - Khối lượng 500g/cuộn.
Kích thước :
0.4mm
0.5mm
0.6mm
0.8mm
1.0mm
1.2mm.