Thiết Hàn
cleaning bang keo cong nghiep Material thermal Amtech Nối cuốnMT Electroloy cuon lau khuon in
New

Thiếc hàn kem không chì Electroloy Sn96.5 Ag3.0 Cu0.5

Mã: LF-307P Sn96.5 Ag3.0 Cu0.5 Electroloy

TH là nhà phân phối sản phẩm chính hãng tại thị trường VN.

Sản phẩm được nhập từ Singapore-Made In Singapore.
Thiếc hàn dạng kem thành phần hợp chất Sn96.5%  Ag3.0% Cu0.5%
  + Nhà sản xuất Electrloy - Singapore
  + Không chì
  + Kiểu Flux EM#265
  - Loại Flux ROL0
  - Halogen free
  + Kiểu Flux EM#515
  - Không cần làm sạch
  - Loại Flux ROL0
  + Đóng gói 500g/Lọ.
CHEMICAL COMPOSITION OF ALLOY
  * Elements     Specification (%wt/wt)
  * Tin     Sn     Remainder
  * Lead     Pb     Max 0.050
  * Aluminium     Al     Max 0.005
  * Antimony     Sb     Max 0.050
  * Arsenic     As     Max 0.030
  * Bismuth     Bi     Max 0.050
  * Copper     Cu     0.4 – 0.6
  * Iron     Fe     Max 0.010
  * Zinc     Zn     Max 0.003
  * Cadmium     Cd     Max 0.002
  * Silver     Ag     2.8 – 3.2
  * Nickel     Ni     Max 0.010
  * Indium     In     Max 0.050
  * Gold     Au     Max 0.050