Thiết Hàn
cleaning bang keo cong nghiep Material thermal Nối cuốnMT Electroloy cuon lau khuon in

Thiếc hàn kem Electroloy Sn99.3 Cu0.7

Mã: Sn100CP Sn99.3 Cu0.7 Electroloy

TH là nhà phân phối sản phẩm chính hãng tại thị trường VN.

Sản phẩm được nhập từ Singapore- Made In Singapore.
Thiếc hàn dạng kem thành phần hợp chất Sn99.3% Cu0.6% Ni+Ge
  + Nhà sản xuất Electroloy - Singapore
  + Không chì
  + Kiểu Flux EM#225
  - Không cần làm sạch
  - Loại Flux ROL1
  + Đóng gói 500g/Lọ.
CHEMICAL COMPOSITION OF ALLOY
Elements     Specification (%wt/wt)
Tin     Sn     Remainder
Lead     Pb     Max 0.050
Aluminium     Al     <0.002
Antimony     Sb     <0.050
Arsenic     As     <0.030
Bismuth     Bi     <0.030
Copper     Cu     0.65 – 0.05
Iron     Fe     <0.020
Zinc     Zn     <0.002
Cadmium     Cd     <0.002
Silver     Ag     0.050
Nickel     Ni     0.005 -0.01
Gemanium Ge     <0.010