Thiết Hàn
cleaning bang keo cong nghiep Material thermal Amtech Nối cuốnMT Electroloy cuon lau khuon in

Thiếc hàn kem Electroloy Sn42 Bi58

Mã: LF-302P Sn42 Bi58 Electroloy

TH là nhà phân phối sản phẩm chính hãng tại thị trường VN.

Sản phẩm được nhập từ Singapore- Made In Singapore.
Thiếc hàn dạng kem thành phần hợp chất Sn42%  Bi58% 
  + Nhà sản xuất Electroloy - Singapore
  + Không chì
  + Không cần làm sạch
  + Kiểu Flux EM#233
  + Loại Flux ROL1
  + Lead Free
  + Đóng gói 500g/Lọ.
CHEMICAL COMPOSITION OF ALLOY:
  * Elements     Specification (%wt/wt)
  * Tin     Sn     41.0-43.0
  * Lead     Pb     Max 0.050
  * Aluminium     Al     Max 0.005
  * Antimony     Sb     Max 0.050
  * Arsenic     As     Max 0.030
  * Bismuth     Bi     Remainder
  * Copper     Cu     Max 0.080
  * Iron     Fe     Max 0.010
  * Zinc     Zn     Max 0.003
  * Cadmium     Cd     Max 0.002
  * Silver     Ag     Max 0.050
  * Nickel     Ni     Max 0.010
  * Indium     In     Max 0.050
  * Gold     Au     Max 0.050