Thiết Hàn
cleaning bang keo cong nghiep Material thermal Amtech Nối cuốnMT Electroloy cuon lau khuon in

Thiếc hàn kem Amtech NC-560-LF Sn96.5 Ag0.3 Cu0.5

Mã: NC-560-LF Sn96.5 Ag3.0 Cu0.5 Amtech

TH là nhà phân phối sản phẩm chính hãng tại thị trường VN
Sản phẩm được nhập từ USA- Made in USA
Thiếc hàn kem không chì
Thành phần hợp chất: Sn96.5 Ag3.0 Cu0.5
No-Clean
Type: ROL0
Nhiệt độ nóng chảy: 217-220oC
Đóng gói: 500gam/lọ.