Thiết Hàn
cleaning bang keo cong nghiep Material thermal Amtech Nối cuốnMT Electroloy cuon lau khuon in
Thiếc hàn thanh (Solder Bar) không chì và có chì của Amtech (made in USA) và Electroloy ( Made in Malaysia)