Thiết Hàn
cleaning bang keo cong nghiep Material thermal Nối cuốnMT Electroloy cuon lau khuon in

Dung dịch làm sạch bo mạch-PCB, stencil, nozzle – inventec cleaning

Chất tẩy rửa bảng mạch-PCB, stencil, nozzle – inventec cleaning

Chất tẩy rửa bảng mạch PCB, stencil, nozzle gốc nước và gốc dung

Thiếc hàn dạng kem- Solder paste

THIẾC HÀN KEM- cho linh kiện dán-SMT

Thiếc hàn dạng kem không chì và có chì Lead free and leadede solder barCty TH nhà phân phối các sản phẩm kem thiếc hàn (solder paste) từ nhà sản xuất Inventec- Pháp

Chì hàn - thiếc hàn (Lead free and leaded) khác nhau những gì?

Thiêc hàn không chì- Lead free và chì hàn- leaded khác nhau những gì?

Thiếc hàn không chì- Lead free và chì hàn- leaded

Chứng nhận thương hiệu uy tín- Trusted brand 2016- Interconfomity- CHLB Đúc.

Chứng nhận Thương hiều uy tín- Trusted brand 2016- Interconfomity- CHLB Đúc.

Trusted Brand Index (TBI) 2016- thương hiệu uy tín 2016 .Ngày24-12-2016  viện doanh nghiệp Việt Nam và  tổ chức đánh giá chứng nhận INTERCONFORMITY (CHLB ĐỨC) đã khảo sát và chứng nhận

Chất trợ hàn flux- Invetnec liquid flux

Chất trợ hàn Inventec

Chất trợ hàn flux – inventec liquid fluxCty TH là nhà phân phối các sản phẩm Inventec tại Việt Nam.

Thiếc chì hàn dây Indo solder

Thiếc Hàn Dây Indo solder

Cuộn thiếc hàn Solderindo, không chì và có chì 

Kem thiếc hàn Inventec

Thiếc hàn kem Inventec

Thiếc hàn dạng kem Inventec là sản phẩm công nghệ xanh cho sản xuất lắp ráp linh kiện SMT từ nhà sản xuất Inventec- Pháp. TH là nhà phân phối tại thị trường Việt Nam.K

Thiếc Hàn

Thiếc Hàn

Thiếc hàn, chì hàn thanh.

Công ty TH, nhà sản xuất- phân phối thiếc chì hàn chuyên nghiệp