Thiết Hàn
solder bar solder paste cleaning bang keo cong nghiep Material thermal Nối cuốnMT solder wire cuon lau khuon in

Solder flux- Liquid flux

Solder flux- Liquid flux là chất trợ hàn thiếc thanh cho ứng dụng hàn nhúng hoac máy Wave soldering.

Chất tẩy rửa bảng mạch điện tử Inventec cleaning PCBA, stencil, nozzle

Chất tẩy rửa bảng mạch-PCB, stencil, nozzle – inventec cleaning

Chất tẩy rửa bảng mạch PCBA, stencil, nozzle gốc nước và gốc dung

Mỡ hàn thiếc - Tacky paste flux

Mỡ hàn chip- Tacky paste flux

Mỡ hàn thiếc - Tacky paste flux sản phẩm chính hãng của AMTECH và INVENTEC

Kem thiếc -Solder paste

THIẾC HÀN KEM- cho linh kiện dán-SMT

Thiếc hàn dạng kem không chì và có chì - Lead free solder paste
Cty TH nhà phân phối các sản phẩm kem thiếc hàn (solder paste) từ nhà sản xuất Inventec-

Thiếc hàn - chì hàn (Lead free and leaded) khác nhau những gì?

Thiêc hàn không chì- Lead free và chì hàn- leaded khác nhau những gì?

Thiếc hàn không chì- Lead free và chì hàn- leaded

Chứng nhận thương hiệu uy tín- Trusted brand 2016- Interconfomity- CHLB Đúc.

Chứng nhận Thương hiều uy tín- Trusted brand 2016- Interconfomity- CHLB Đúc.

Trusted Brand Index (TBI) 2016- thương hiệu uy tín 2016 .Ngày24-12-2016  viện doanh nghiệp Việt Nam và  tổ chức đánh giá chứng nhận INTERCONFORMITY (CHLB ĐỨC) đã khảo sát và chứng nhận

Chất trợ hàn - liquid flux

Chất trợ hàn Inventec

Chất trợ hàn – Inventec liquid flux Cty TH là nhà phân phối các sản phẩm Inventec tại Việt Nam.

Thiếc dây - solder wire

Thiếc Hàn Dây Indo solder

Thiếc hàn dạng dây- lead free soldre wire, không chì và có chì 

Solder paste

Thiếc hàn kem Inventec

Solder paste Inventec- thiếc hàn dạng kem Inventec là sản phẩm công nghệ xanh cho sản xuất lắp ráp linh kiện SMT từ nhà sản xuất Inventec- Pháp. TH là nhà phân phối tại thị trường Việt Nam.K