Thiết Hàn
cleaning bang keo cong nghiep Material thermal Nối cuốnMT Electroloy cuon lau khuon in

Kem thiếc hàn Inventec

                                                            Thiếc hàn dạng kem Inventec

 Inventec là nhà sản xuất của pháp, sản phẩm nổi tiếng toàn cầu và được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới với công nghệ xanh - sạch bảo vệ môi trường. 

Invnetec là nhà sản xuất vật liệu hóa chất chuyên nghiệp cho sản xuất lắpráp điện tử -PCBA như thiếc hàn dạng kem, dung dịch trợ hàn cho thiếc thanh,vật liệu làm sạch và lớp phủ bảo vệ PCB có mặt tại hơn 40quốc gia (Châu Âu, Châu Mỹ và Châu Á).

Kem hàn ECORELTM và chất trợECOFRECTM  phối hợp với nhau để cung cấp độ tin cậy tuyệt vời về điện tử, hóa học và cơ học cho các mối hàn. Những sản phẩm này được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật thách thức nhất, dẫn đến công suất tối đa cho người sủ dụng chi phí thấp hơn. 

Công thức hàn dán và hàn hàn của INVENTEC kết hợp tốt nhất trong lưu biến học, hóa học và luyện kim để vượt trội các tiêu chuẩn công nghiệp và đáp ứng các tiêu chuẩn quy định môi trường nghiêm ngặt nhất, bao gồm RoHS, VOC và REACH. Để tìm hiểu thêm về cam kết bền vững của chúng tôi thông qua sáng kiến của GREENWAYTM