Thiết Hàn
Material Solder Paste Solder Wire solder bar Clean coating cleanroom bang keo cong nghiep cuon lau khuon in Nối cuốnMT thermal

Solder paste

                                                            Solder paste - Thiếc hàn dạng kem Inventec

 Inventec là nhà sản xuất của pháp, sản phẩm nổi tiếng toàn cầu và được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới với công nghệ xanh - sạch bảo vệ môi trường. 

Invnetec là nhà sản xuất vật liệu hóa chất chuyên nghiệp cho sản xuất lắp ráp điện tử -PCBA. Các sản phẩm như thiếc hàn dạng kem, dung môi trợ hàn, vật liệu làm sạch và lớp phủ bảo vệ PCB... có mặt tại hơn 40 quốc gia  trên toàn cầu.

Kem thiếc hàn ECORELTM và chất trợECOFRECTM  phối hợp với nhau để cung cấp độ tin cậy tuyệt vời về điện tử, hóa học và cơ học cho các mối hàn. Những sản phẩm này được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật thách thức nhất, dẫn đến công suất tối đa cho người sủ dụng chi phí thấp hơn. 

Công thức hàn dán và hàn hàn của INVENTEC kết hợp tốt nhất trong lưu biến học, hóa học và luyện kim để vượt trội các tiêu chuẩn công nghiệp và đáp ứng các tiêu chuẩn quy định môi trường nghiêm ngặt nhất, bao gồm RoHS, VOC và REACH. Để tìm hiểu thêm về cam kết bền vững của chúng tôi thông qua sáng kiến của GREENWAYTM

Các mã kem thiếc thông dụng của Inventec

Thiếc kem Ecorel Free 305-16 LVD  SAC305 : Sn96.5/Ag3/Cu0.5,  type 3,4,5

Thiếc kem Ecorel Free 305-16 SAC305 : Sn96.5/Ag3/Cu0.5,  type 3,4,5

Solder paste-Thiếc kem Ecorel Free 405Y-21 SAC405 + dopants

Solder paste-Thiếc kem Ecorel Free 105-16  SAC105Ni

Solder paste-Thiếc kem Ecorel Free 105-21 SAC105Ni

Kem thiếc EcorelFree 007-15 SnCu0.7 + dopants

Kem thiếc Ecorel Free 007-16 SnCu0.7 + dopants

Kem thiếc Ecorel Free LT140-18  SnBiAg

Kem thiếc AMTECH LF 4300 SAC305

Kem chì Ecorel Easy 803M Sn63Pb37