Thiết Hàn
cleaning bang keo cong nghiep Material thermal Amtech Nối cuốnMT Electroloy cuon lau khuon in

Chứng nhận thương hiệu uy tín- Trusted brand 2016- Interconfomity- CHLB Đúc.

Theo báo cáo Chỉ số tín nhiệm TrustedBrand Index (TBI) 2016, có 2 doanh nghiệp đạt chứng chỉ Quốc tếInterCETA (theo chuẩn mực Đạo đức Kinh doanh Quốc Tế – InterConformity),138 doanh nghiệp xuất sắc áp dụng quy trình phù hợp với yêu cầu của hệ thốngphát triển thương hiệu (Trusted Brand 2016) và 24 doanh nghiệp thành viên xuấtsắc áp dụng quy trình phù hợp với yêu cầu của hệ thống phát triển bền vững(Sustainable Development Business 2016).

Tiêu chí đánh giáchỉ số tín nhiệm TBI căn cứ trên các yếu tố: doanh nghiệp hoạt động theo quyđịnh của pháp luật Việt Nam, thực hiện quyền bảo hộ trí tuệ, áp dụng quy trìnhquản lý theo chuẩn mực quốc tế và các chỉ tiêu khác.

Ông Trần Minh Khuê,Phó Chủ tịch Viện Doanh nghiệp Việt Nam cho biết tính đến nay,  chươngtrình đã khảo sát và cập nhật thông tin hơn 10.000 doanh nghiệp trên Hệ thốngdữ liệu hướng đối tượng của Mạng Doanh nghiệp Việt Nam.