Thiết Hàn
cleaning bang keo cong nghiep Material thermal Nối cuốnMT Electroloy cuon lau khuon in

Chì hàn - thiếc hàn (Lead free and leaded) khác nhau những gì?

Thiêc hàn không chì- Lead free và chì hàn- leaded khác nhau những gì?

Thiếc hàn không chì, tức là thiếc hàn chỉ có thiếc và các hợp kim khác như Ag(bạc), Cu(đồng), Ni...là những hợp kim không độc hại, không ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng (trong quá trình SX và sử dụng) mà ngày nay hầu hết các sản phẩm công nghệ cao đều sử dụng để lắp ráp sản xuất.

Chì hàn, bao gồm hợp kim thiếc (Sn) và Pb(chì), các sản phẩm chì hàn thông dụng có tỷ lệ chì là 37% và 40% thành phần còn lại là thiếc. Ngoài những hợp kim thông dụng trong đó còn có nhiều loại chì hàn có tỷ lệ % thiếc chì khác.
 
Hiện nay, về vấn đề bảo vệ sức khỏe cộng đồng mà phần lớn các cty sản xuất  họ đã loại bỏ chì hàn (ngoài trừ trường hợp bắt buộc), vì vậy chúng ta nên sử dụng thiêc hàn không chì- Lead free để sản xuất bền vững .

Cty TH nhà cung cấp thiếc hàn-lead free đầy đủ các chủng loại.