Thiết Hàn
cleaning bang keo cong nghiep Material thermal Amtech Nối cuốnMT Electroloy cuon lau khuon in

Thiêc hàn không chì- Lead free và chì hàn- leaded khác nhau những gì?

Thiêc hàn không chì- Lead free và chì hàn- leaded khác nhau những gì?
Thiếc hàn không chì, tức là thiếc hàn chỉ có thiếc và các hợp kim khác như Ag(bạc), Cu(đồng), Ni...là những hợp kim không không độc hại, không ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng (trong quá trình SX và sử dụng), mà ngày nay hầu hết các sản phẩm công nghệ cao và các cty SX của nước ngoài họ đều sử dụng " lead free" để SX.
Chì hàn, bao gồm Pb(chì) thông thường Pb37% vàPb40% và một số tỷ lệ% khác, còn lại là thiếc, là hợp kim để hàn cho cho SX lắp ráp điện tử trước đây. nhưng hiện nay, về vấn đề bảovệ sức khỏe cộng đồng mà phần lớn các cty SX họ đã loại bỏ, vì vậy chúng ta nên sử dụng Lead free.
Cty TH nhà cung cấp thiếc hàn-lead free đầy đủ các chủng loại.