Thiết Hàn
cleaning bang keo cong nghiep Material thermal Nối cuốnMT Electroloy cuon lau khuon in

Thiếc Hàn

Thiếc hàn thanh, chì hàn thanh 

Leaded solder Bar / thanh chì hàn

Lead-free solder Bar / Thiếc Hàn Thanh Không Chì


Thanh thiếc chì với nhiều thành phần hợp kim (alloy) như:

-         Chì hàn – leaded solder bar :Sn63 pb37, Sn60 Pb40.

-         Thiếc hàn thanh không chì – lead-free solderbar: Sn96.5 Ag3.0 Cu0.5 , Sn96.5 Ag3.5, Sn99 Ag.03 Cu0.7, Sn99.3 Cu0.7, Sn100.