Thiết Hàn
Material Solder Paste Solder Wire solder bar Clean coating cleanroom bang keo cong nghiep cuon lau khuon in Nối cuốnMT thermal

Mỡ hàn thiếc - Tacky paste flux

Mỡ hàn thiếc -tacky paste flux dùng để trợ hàn cho IC, chip BGA… trong quá trình sản xuất ắp ráp và sửa chữa PCB.

Thông thường các loại linh kiện chân dán, chân bi (ball) khi hàn nó lên PCB thì phải cần thêm chất trợ hàn này (mỡ hàn- tacky paste flux) nó sẽ trợ giúp cho quá trình hàn thiếc - chì này.

Các sản phẩm chính hãng của TH phân phối hiện nay đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn cụ thể như: LEAD FREE, HALOGEN FREE, HALIDEFREE, ROSH…là những tiêu chuẩn không có tác nhân độc hại, không ảnh hưởng đến sức khỏe con người (cho sản xuất và sử dụng) và đặc biệt là ROSH là tiêu chuẩn an toàn cao nhất mà tất cảc các sản phẩm điện tử ứng dụng muốn vào thị trường châu bắt buộc phải có.

TH là nhà phân phối trực tiếp các sản phẩm của AMTECH ( made in USA) và INVENTEC

Trong đó có các loại mỡ hàn-tacky paste flux thông dụng của Amtech (made in USA)* như:

·        NC-559-ASM-TF / 10cc, 30cc syringe, 75g, 100g lọ.

·        NC-4300- TF / 10cc, 30cc syringe, 75g, 100g lọ.

·        VS-213-TF    / 10cc, 30cc syringe, 75g, 100g lọ.

 Các loại mỡ hàn-tacky paste flux của INVENTEC (made in France)* như:

·        EcofrecTF48 /10cc, 30cc syringe, 100g, 500g lọ.

·        EcofrecTF49 /10cc, 30cc syringe, 100g, 500g lọ.


(*)Sản phẩm được TH nhập trực tiếp từ USA và France.